Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adam a Eva boli podľa Prvej knihy Mojžišovej (Genezis) prví ľudia. O Adamovi a Eve sa hovorí v časti venovanej stvoreniu sveta a prvému hriechu.
 • Adam hebr. אדם (Adam) znamená človek - ľudská bytosť. Ľudová etymológia slova ho odvodzuje od slova adama - pôda - čiže „ten, čo bol utvorený z prachu zeme“.
 • Eva hebr. חוה (Chava) je vlastné meno, podľa ľudovej etymológie „matka všetkých žijúcich“ (hebr. chaj - živý)

  Adam nie je vlastným menom prvého človeka, ale všeobecným označením. Až neskôr sa toto všeobecné označenie začalo používať aj ako vlastné meno. Ak chceme dobre porozumieť biblickým textom, je dobré na toto pamätať.

  Biblický príbeh

  Keď Boh stvoril človeka (Adama), chcel pre neho nájsť vhodného pomocníka, a tak pred neho priviedol všetky zvieratá, ale zistil, že pomoc jemu rovná sa medzi nimi nenájde. Preto Adama uspal, zobral mu jedno rebro a z neho vytvoril ženu. Človek tak dostal pomoc sebe rovnú.

  Podľa biblického rozprávania usadil Boh Adama a Evu (tj. človeka a jeho ženu) do záhrady v Edene, kde žili spolu s Bohom. Avšak Adam s Evou sa dopustili hriechu, porušili Boží príkaz a boli zo záhrady vyhnaní. Ich previnenie spočívalo v tom, že jedli z plodov stromov poznania dobra a zla, z ktorého ako jediného im bolo zakázané jesť. Bol to však had, ktorý presvedčil Evu, aby jedla, a Eva presvedčila Adama. Podľa židovskej tradície išlo o figový strom, podľa tradície kresťanskej o jabloň. Že išlo o jablko, vychádza z latinskej jazykovej slovnej hračky: zlo i jablko sa latinsky povie malum, slová sa líšia iba dĺžkou slabík.

  Z Adamovych potomkov sú známi jeho traja synovia: Kain, Ábel a Šét.

  Adam a Eva v kresťanskej teológii

  Adam a Eva stoja na začiatku stvorenia, teda aj na začiatku jeho pádu. Preto kresťanská teológia prirovnáva „prvého Adama“ k „druhému, novému Adamovi“. Starozákonný Adam je predobrazom Krista, opierajúc sa o skutky, ktoré majú univerzálny účinok: smrť / život. Kristus - druhý Adam je ten, ktorý zničí smrť a prinesie život. Kristus, rovnako ako Adam, je na počiatku nového stvorenia a obnovenia vzťahu s Bohom, ktorý Adam svojím hriechom stratil.

  Pararely:

  • Kristus - nový Adam
  • Panna Mária - nová Eva
  • Had - diabol, ktorý bol Kristom porazený
  • Strom poznania dobra a zla - drevo kríža na ktorom zomrel Kristus (v umení môžeme vídavať pod krížom ľudskú lebku - znak starého Adama)

  Sviatok Adama a Evy sa slávi 24. decembra.

 •  

  Komentáře

  Přidat komentář

  Přehled komentářů

  Pochvala

  (Martin, 5. 8. 2008 12:07)

  Ewi maš moc pěkny stranky :)si šikovná holčina