Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stredovek

Stredovek je epocha historického vývoja Európy medzi starovekom a novovekom.

Názov je synonymom latinského media aetas (media = stredný a aetas = vek, doba). V odbornej literatúre sa používa adjektívum medieválny, vetva histórie, ktorá stredovek študuje sa nazýva medievalistika.

Začiatok a koniec stredoveku

Datovaný je pádom (Západo-)Rímskej ríše (rok 476) a sťahovaním národov na jednom konci, zámorskými objavmi a náboženskou reformáciou na strane druhej. Tradične sa udáva 476-1492 v Európe (1526 v Uhorsku a Česku; 1492 je objavenie Ameriky, 1526 bitka pri Moháči).

Začiatok stredoveku Pozri starovek (koniec staroveku)

Koniec stredoveku Koniec stredoveku je na rozdiel od začiatku stredoveku pomerne ustálený okolo roku 1500. Okrem "univerzálnej" hranice 1492, má totiž väčšina krajín aj vlastný zlomový dátum: Uhorsko a Česko 1526, Nemecko 1517 ( Martin Luther vystupuje so svojimi tézami v chráme na zámku Wittenberg), Anglicko 1485, Francúzsko 1515, Španielsko 1515, Švédsko 1523, Nórsko 1536, Dánsko 1533, Poľsko 1505, Rusko 1533, Holandsko 1519. Niekedy sa ako hraničný dátum uvádza aj vynález kníhtlače roku roku 1452 Johannom Gutenbergom

Koniec stredoveku možno charakterizovať aj voľnejšie súborom základných skutočností, udalostí a myšlienok, ktoré sa v istom čase (okolo 1500) objavili a zmenili chod spoločnosti tak, že môžme hovoriť o novoveku. Najdôležitejšie zmeny boli:

- talianska renesancia (klasických hodnôt) a humanizmus (človek merítkom vecí)
- dobytie Konštantínopolu Turkami(1453), v tom istom roku koniec 100-ročnej vojny (1453)
- objavenie kníhtlače (viacero kandidátov, najznámejší Gutenberg 1456)
- zámorské objavy, konkrétne objavenie Ameriky Krištofom Kolumbom (1492)
- vystúpenie Martina Luthera, začiatok protestantskej reformácie (1517).
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář